การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล Digital Library Design

การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล Digital Library Design

1.สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบห้องสมุดดิจิทัล

-ความหลากหลายของแหล่งสารสนเทศ

-ความหลากหลายของระบบคอมพิวเตอร์

-จำนวนผู้ใช้ที่มีความคิดและความต้องการที่ต่างกัน

-Human-Computer Interface-HCI

                -ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

                -กระบวนการสื่อสาร ทำความเข้าใจกันระหว่างมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้

                -คำที่เกี่ยวข้องและมีความหมายใกล้เคียงกัน

-Usability

2.ทำไมต้องเรียน HCI

-เป็นส่วนสำคัญที่ต้องปฏิบัติจริงของโปรแกรม

-เราเป็นผู้สร้างโปรแกรมสำหรับผู้ใช้อื่นๆไม่ใช่ตัวเอง

-User Interface (UI) ที่ไม่ดีทำให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

-เป็นเรื่องอยากในการออกแบบ UI ที่ดี

                -การเดาใจคนเป็นสิ่งที่อยาก

3. HCI (การออกแบบ)

-Design การออกแบบ

-Evaluation การประเมิน

-Implication การประยุกต์ใช้

4. UI (ลักษณะทางกายภาพ)

-กายภาพ

-Experiences ผู้ที่ใช้จะใช้โดยตรง

-Input/Output devices

5. Human vs Computer

Computers

-Fast เร็ว

-Efficient มีประสิทธิภาพ

-Rigid

-Finite ข้อจำกัด

Humans

-Slower ช้า

-Inefficient

-Flexible ยืดหยุ่น

-expansive ขยาย

6.ความสำคัญของการออกแบบ

-User interface = computer system

-ปัญหาที่เกิดจาก user interface ที่ไม่ดีไม่เหมาะสม user frustration dissatisfaction, safety (ความปลอดภัย), public concerns (หัวข้อที่ประชาชนให้ความสนใจ)

7.ความสำเร็จของ UI

-ความคุ้นเคย (Used) เป็นความสำเร็จสูงที่สุดเพราะมีความหมายรวมถึงความน่าใช้หรือการทำให้ผ็ใช้เกิดความต้องการใช้ระบบอย่างจริงจัง

-สะดวก (Usable) สามารถใช้งานและเข้าใจได้ง่าย โดยมีความปลอดภัย และปราศจากข้อผิดพลาด (Error)

-มีประโยชน์ (Useful) ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นต้องสามารถ ทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

8.รายละเอียดของ Human-Computer Interface-HCI

– Human end – user program

-Computer เครื่องมือที่โปรแกรมรันหรือทำงาน

-Interaction ผู้ใช้บอกความต้องการแก่คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์รายงานผลการปฏิบัติผู้ใช้

9.ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ

งาน,เทคโนโลยี,มนุษย์ = การออกแบบ

10. Interaction Styles

-Batch interface

-Command-line user interface

-Graphical user interface

-Direct manipulation

11. Batch interface

-non-interactive user interfaces ไม่ปฏิบัติทันทีทันใด

-ผู้กำหนดรายละเอียดของงานล่วงหน้าให้แก่ Batch processing และรัน output เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผล

12. Command Line user interface

ข้อดี

-ยืดหยุ่นได้

-expert users

-สนับสนุนการใช้ Script หรือ macros

-เหมาะสำหรับการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล (bandwidth) ต่ำ

ข้อเสีย

-การ Error สูง

-ไม่เหมาะสำหรับ Non-expert user

13. Form Filling

ข้อดี

-ทำให้การคีย์ข้อมูลเข้าง่าย

-สามารถกำหนดค่าล่วงหน้าได้

ข้อเสีย

-ใช้พื้นที่บนหน้าจอมาก

14. Menu Selection

ข้อดี (สำหรับผู้ใช้ทั่วไป)

-ดึงดูด Expert user ถ้าต้องการแสดงเพื่อการเลือกที่รวดเร็ว

-สนับสนุนการสำรวจคำสั่ง

-ช่วยในการตัดสินใจ

ข้อเสีย

-เมนู Overload

15. Direct Manipulation

ข้อดี

-เห็นภาพชัด

-ง่ายต่อการเรียนรู้

-สามารถหลีเลี่ยง Error ได้ง่าย

-กระตุ้นการสำรวจ

-ความพึงพอใจสูง

-ช่วยทางด้านความจำ

ข้อเสีย

-ยากในการเขียนโปรแกรม

-ไม่เหมาะแก่การแสดงกราฟิกขนาดเล็ก

-บางครั้งผู้ใช้ไม่ชอบการนำเสนอ Spatial and visual

-Expert user อาจไม่ชอบ

หลังจากการเรียนเสร็จแล้ว อาจารย์ได้ทำการสอนการลงโปรแกรม Green stoneและการดาวน์โหลด JAvA หลังจากนั้นก็สอนขั้นตอนในการเข้าใช้ Green stone

 

 

 

 

 

 

Advertisements
By kannikwang

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s