การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล(ต่อจากสัปดาห์ก่อน)

การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเรียนต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

1. เทคโนโลยีที่จำเป็น

– Computer hardware

– High-speed networking

– Security

– Interoperability

2. Hardware

          – คอมพิวเตอร์

– การสร้างสารสนเทศดิจิทัลขึ้นมาใหม่

– การแปลงทรัพยากรให้เป็นดิจิทัล

– การจัดเก็บภาพลงสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บ

– การสร้างภาพที่ไม่ใช่ต้นฉบับเพื่อการเข้าถึง

– การส่งข้อมูลดิจิทัลไปยังระบบเครือข่าย จอภาพ หรือเครื่องพิมพ์

– การสร้างทรัพยากรดิจิทัลประเภทเสียงและภาพเคลื่อนไหว

        – อุปกรณ์จับภาพ

– ระบบแสง

– อุปกรณ์รับแสง

– ส่วนต่อประสานผู้ใช้

          – ระบบการจัดเก็บ

– มีผลต่อกระบวนการในการแปลงทรัพยากรให้เป็นดิจิทัล ตั้งแต่การจับภาพไปจนถึงการสงวนรักษา มี 2 ประเภท 1.สื่อที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 2.สื่อที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

          – ระบบเครือข่าย

– ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำส่งสารสนเทศดิจิทัลไปยังผู้ใช้บริการ มี 2 วิธี 1.File download 2. Streaming

          – ระบบการแสดงภาพ

          – ปริ้นเตอร์

– การตรวจสอบคุณภาพของภาพดิจิทัล

3. ความท้าทายทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

– มาตรฐานทางวัฒนธรรม การเสริมสร้างการแสดงออกความคิดของปักเจกบุคคล

– ทรัพย์สินทางปัญญา

– ความปลอดภัยของข้อมูลและผู้มีสิทธิในสารสนเทศ

– ค่าใช้จ่าย

4. บทบาทของนักสารสนเทศ

– ผู้ให้บริการ

– นักออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบ

– ผู้เปิดประตูของยุคอิเล็กทรอนิกส์

– ตัวกลางระหว่างผู้ใช้และผู้ออกแบบระบบ

Digital Library Design Space ประกอบด้วย

1. Technology เทคโนโลยี

2. Community ชุมชน

3. Content เนื้อหา

4. Serries บริการ

Collection

         – หนังสือหายาก

– จดหมายเหตุ

– วิทยานิพนธ์

– งานวิจัย

– ภาพ

– เอกสารต้นฉบับดิจิทัล

– อีเมล์

– เว็บไซต์

– เสียง

– Video

– CAI & Courseware

– SCORM LO

– MARC Record

– ISIS Bib

– DSpace data

วัตถุประสงค์ของการใช้

– การสงวนรักษา

– ขยายวงการเข้าใช้

– ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

– เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม

หาโปรแกรมที่เหมาะสม

– รองรับข้อมูลทางบรรณานุกรม

– รองรับข้อมูลสาระสังเขป

– รองรับข้อมูลฉบับเต็ม(ดิจิทัล)

– รองรับแฟ้มข้อมูลรูปภาพประเภทต่างๆ

– รองรับการสืบค้น

– รองรับการเป็น archives

– เลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์

Greenstone

– Open Source

– รองรับหลากหลาย Metadata

– รองรับหลากหลาย Digital Format/Media

– สร้างชุด Metadata ใหม่ได้

– เผยแพร่ได้ทั้ง Online และ Offline

เอกสารเก่า

– สแกน

– ถ่ายภาพ

– 2D

– 3D

– Special Media เช่น VR, Panorama

กล้องถ่ายภาพดิจิทัล

        – ตั้งค่าวัน/เวลาของกล้องให้ถูกต้อง

– กล้องจะบันทึก EXIF Metadata ฝังในไฟล์รูป

– ถ่ายด้วยกล้องยี่ห้อใด รุ่นใด

– วัน/เวลาที่ถ่ายภาพ

– ใช้ Flash หรือไม่

– ความไวการถ่าย

เอกสารต้นฉบับดิจิทัล

– เอกสารจาก Word, Excel, Point

– ให้ความสำคัญกับ

– ฟอนต์มาตรฐาน

– ลักษณะการพิมพ์

– Document Metadata

แบบอักษร (Fonts)

– เลือกใช้ฟอนต์มาตรฐาน

– ตระกูล NEW, UPC

– Tahoma

– Tahoma, MS Sans Serif, Thonburi

ปัญหาภาษาไทยกับสื่อดิจิทัล

การกำหนดคุณสมบัติของเอกสาร

Web Metadata

– Web Title

– URL Uniform Resource Locator

– Meta Tag

– H1, H2, H3Tag

– Contents

– Alternate  Text for Image/Multimedia

 

 

Advertisements
By kannikwang

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s