บันทึกหลังเรียนวันที่17ส.ค.55

เฉลยข้อสอบมิดเทอม
ได้พูดถึงการวิจัย การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล

-ซึ่งในสัปดาห์นี้อาจารย์ได้บอกถึงหัวข้อในแต่ละบทของงานวิจัยซึ่งก็จะมี 3 บท
บทที่ 1 บทนำ
ที่มาและความสำคัญของปัญหา
-วัตถุประสงค์
-ขอบเขต
-นิยามศัพท์

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ห้องสมุดดิจิทัล
-ขั้นตอนการพัฒนา
-E-book สิ่งที่จะจัดเก็บในคอลเล็คชั่น
-ตัวอย่างห้องสมุดดิจิทัล
-Greenstone
-งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 การดำเนินงานวิจัย
-ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ดำเนินการพัฒนาห้องสมุด
-ทดสอบระบบ

-ให้กลับไปดูของตนเอง ถ้าผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง
-นำไปใส่ใน บทที่2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยรวมกับทุกคนในกลุ่ม จะต้องร่วมกันตรวจและแก้ไขของทุกคนในกลุ่มให้ถูกต้องที่สุด
-อาจารย์จะตรวจให้คะแนนในเล่มวิจัย ถ้าผิดหักคะแนนกลุ่ม

Advertisements
By kannikwang

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s