สัมมนาทางวิชาการ

         การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและความร่วมมือในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ประเภทข้อมูลเอกสารโบราณ” ได้เข้าร่วมรับฟังสัมมนาในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมเอื้องหลวง ชั้น 3 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
        โดยรอบเช้าได้เข้าร่วมรับฟังเรื่อง “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทข้อมูลเอกสารโบราณและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเอกสารโบราณ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์และ ดร.สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ และ เรื่อง “คุณค่าของข้อมูลเอกสารโบราณและการจัดการข้อมูลเอกสารโบราณอย่างยั่งยืน” วิทยากรโดย อาจารย์จิตรา สามสา หัวหน้าหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ และคุณดิเรก อินจันทร์

         เรื่องแรกที่ได้ฟังบรรยาย เรื่อง “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทข้อมูลเอกสารโบราณและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเอกสารโบราณ” ได้บรรยายเกี่ยวกับ
          คัมภีร์ใบลานและพับสาที่มีอยู่ในปัจจุบัน  นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ให้ต้นฉบับอยู่ในสภาพดีที่สุด และสืบทอดองค์ความรู้จากเอกสารเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ที่สุด ซึ่งรูปแบบการอนุรักษ์หรือเก็บรักษาขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพของผู้ดูแล ส่วนการสืบทอดความรู้นั้นหมายถึง ควรมีการนำเอาสาระที่อยู่ในตัวเอกสารมา ศึกษาวิเคราะห์ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการศึกษาภาพถ่าย  สำเนาไมโคฟิล์ม การแปล การนำมาวิเคราะห์และเผยแพร่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  จึงจะถือได้ว่าเราเป็นผู้ที่จะรับมรดกทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษอย่างภาคภูมิ

         ส่วนเรื่องที่สองได้ฟังบรรยาย เรื่อง  “คุณค่าของข้อมูลเอกสารโบราณและการจัดการข้อมูลเอกสารโบราณอย่างยั่งยืน” ได้บรรยายเกี่ยวกับ
          การจัดการข้อมูลเอกสาร เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ทำทะเบียนและถ่ายภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ ผู้เขียนและคณะทำงานจึงได้ทำดัชนีสำหรับสืบค้น ทั้งสืบค้นจากชื่อเอกสาร หมวดหมู่ แและปีที่สร้างเป็นหลักโดยข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้สามารถศึกษาได้จากการสำรวจของเอกสารแต่ละฉบับ
          สำหรับภาพถ่ายเอกสารต้นฉบับนั้นจะสามารถนำมาตดแต่งให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยจัดเรียงตามรหัสเอกสารเพื่อสามารถสืบค้นจากข้อมูลหลัก แล้วนำไปเผยแพร่ในฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้บริการและการเข้าถึงข้อมูลทำได้จากทุกที่ทั่วโลก
          คุณค่าของข้อมูลเอกสารโบราณและการจัดการข้อมูลเอกสารโบราณ ทำให้เราสนใจในการเก็บรักษาและวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารโบราณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้ให้เสื่อมสลาย หรือเก็บไว้อย่างดีเกินไป จนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลย

Advertisements
By kannikwang

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s