ห้องสมุดดิจิทัล (22 มิ.ย. 55)

          จากการที่ได้เรียนวิชาห้องสมุดดิจิทัลสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจารย์ได้พูดถึง ความหมายห้องสมุดดิจิทัลของสัปดาห์ก่อน เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนเกี่ยวกับ ความหมาย แนวคิดและความสำคัฐของห้องสมุดดิจิทัล ก่อนจะเริ่มเรียนเนื้อหาใหม่ที่จะพูดเกี่ยวกับห้องสมุดยุคใหม่และห้องสมุดผสมผสาน

ห้องสมุดยุคใหม่
เป็นห้องสมุดที่ปรับระบบการบริหารการจัดการทรัพยากรและสงวนรักษาโดยนำเอาเทคโนโยลีและเครือข่าย โดยเฉพาะ Internet ในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการ

ห้องสมุดผสมผสานสื่อ
เป็นห้องสมุดผสมผสานการจัดการสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้ง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัติโนมัติในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดเฉพาะของไทย
มีการบริการทรัพยากรในรูปแบบ Hlybrid Library มีการบริการสืบค้นข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบ Digital Library รวมเรียกว่า Electronic Library หรือ E-Library

         ส่วนข้อจำกัดของห้องสมุดดิจิทัล ปัญหาการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ปัญหาเรื่องสื่อจัดเก็บข้อมูลและรูปแบบสารสนเทศดิจิทัล ปัญหาการบำรุงและพัฒนาให้ยั่งยืน เป็นต้น

         ส่วนเหตุผลของบรรณารักษ์ มีอยู่ 33 เหตุผล เช่น อินเทอร์เน็ตไม่ได้มีทุกอย่าง ห้องสมุดไม่ได้เป็นที่เก็บหนังสืออย่างเดียว บรรณารักษ์เป็นคนช่วยประสานช่องหว่างระหว่างห้องสมุดกับอินเทอร์เน็ต หนังสือเก่าที่ทรงคุณค่าก็เก็บไว้ใส่พิพิธภัณฑ์แทน เป็นต้น

          นอกจากนี้ยังได้ดูวีดีโอเรื่อง The Library of the future เป็นวีดีโอของอเมริกา มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใข้งานต่างๆให้กลายเป็นแบบดิจิทัล

องค์ประกอบของ DL system ที่มีประสิทธิภาพ

 1. ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User interfaces)
  – ส่วนสำหรับผู้ใช้
  – ส่วนสำหรับผู้ควบคุม
 2. ที่เก็บ (Repository)
  – ส่วนจัดเก็บ จัดการวัตถุสารสนเทศดิจทัล จัดเก็บสื่อประสม
 3. ระบบควบคุม (Handle system)
  – ทำหน้าที่แสดงวัตถุสารสนเทศดิจทัล
  – ส่วนใหย๋จะแสดงผลผ่านโปรแกรมค้นดูที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
 4. ระบบการค้นหา (Search system)
  – ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลก่อน
  – เครื่องมือช่วยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ

Advertisements
By kannikwang

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s