ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)

ความหมายของห้องสมุดดิจิทัล

           “ห้องสมุดดิจิทัล” คือ Collection ของวัตถุดิจิทัล ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูล ที่มีการจัด มีวิธีการสืบค้นและเมทาเดทาที่ช่วยให้สามารถค้นพบ และนำเสนอที่สนับสนุนการวิจัยและการสิน โดยให้ความสนใจกับสถาปัตยกรรม การคงอยู่ ความยั่นยืน และการสงวนรักษาดิจิทัล

          ห้องสมุดดิจิทัล เป็นห้องสมุดแห่งอนาคตและมีหน้าที่ในการสนองตอบผู้ให้และสร้างความพึ่งพอใจให้หับผู้ใช้ ห้องสมุดดิจิทัลให้สารนิเทศได้ทุกเวลาและในทุกที่ที่ต้องการ และต่างก็มีความพยายามในการทำให้ผู้ใช้รู้สึกมีความพอใจที่เข้ามาใช้ระบบแต่ ก้พิจารณาการใช้ระบบของผู้ใช้ไปพร้อมๆกันด้วย

ความสำคัญของห้องสมุดดิจิทัล

 1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (Life long learning)
 2. เป็นแหล่งรวมของเนื้อหาของทุกสาขาวิชา สื่อเนื้อหาต่างๆ ที่สร้างโดยองค์กรทุกรูปแบบ
 3. เข้าถึงโดยไม่จำกัดลักษณะทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นอายุ เชื้อชาติ การศึกษาหรือแม้แต่สถานภาพในสังคม

ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล

 1. ห้องสมุดดิจิตอลมีการผสมผสานการให้บริการข้อมูลจากสื่อทุกประเภทและรูปแบบ
 2. ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลมีหลายรูปแบบ ได้แก่
 • ข้อมูลที่แปลงมาจากสิ่งพิมพ์ ที่สร้างขึ้นใหม่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลอยู่ในรูปแบบซีดีรอม
 • ข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 • ฐานข้อมูลออนไลน์
คำที่มีความหมายที่ใกล้เคียง
ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library)
 • ห้องสมุดที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ตอบโต้กับผู้ใช้ โดยการจำลองสภาพของสิ่งที่มีอยู่ในห้องสมุดไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
 • เป็นการทำงานของคอมพิวเตอร์ การใช้ภาพ และระบบมัลติมีเดีย เพื่อให้ได้ภาพเสมือนจริง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์ (Electronic Library)
 • เป็นแหล่งความรู้ที่บันทุกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กหรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ห้องสมุดผสมหลายสื่อ (Hybrid Library)
 • เป็นห้องสมุดยุคใหม่ที่ผสมผสานการจัดการสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็อกทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัติโนมัติค้นหา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น
Advertisements
By kannikwang

One comment on “ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s